14 May 2014

PENGIRAAN MELIBATKAN PANJANG

NOTA : Penambahan atau Penolakan boleh dilakukan sekiranya ukuran panjang dalam unit yang sama

Contoh 1
Hitungkan
(a)  5m 5cm + 6m 6cm

Penyelesaian:
  m  cm
  5   5
+6  6    
 11 11   =11m 11cm  

(b) 11cm 8mm + 55mm

Penyelesaian:
 cm  mm
    1
  11   8  
+  5   5  
  17   3    = 17cm 3 mm  

Contoh 2 : Hitungkan yang berikut
(a)  6m - 3m 30cm

Penyelesaian:
  m  cm
  5               100
      0  
- 3   30  
  2   70    = 2m 70cm  

(b)  9km 111m - 9km 22m

Penyelesaian:
  km    m   
   9     111  
- 9       22   
           89    = 89m  

No comments:

Post a Comment

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...